شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در اتاق تمیز داروسازی تماد 2020-02-21T17:43:50+03:30

Project Description

شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در اتاق تمیز صنایع دارویی تماد با استفاده از CFD

با ما تماس بگیرید

شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در اتاق های تمیز تماد با استفاده از نرم افزارهای CFD و FLUENT

شبیه سازی جریان، انتقال حرارت و تشعشع با استفاده از ANSYS-FLUENT

یکی از مناطقی در صنعت که نیازمند جریان های هوای کنترل شده و دقیق است، اتاق های تمیز صنایع دارویی است. در اتاق های تمیز به صورت عمومی و در اتاق های تمیز صنایع دارویی به صورت خاص، توزیع جریان در اتاق، پخش ذرات، توزیع رطوبت و فشار اتاق نسبت به محیط پیرامون، از اهیمت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش های مدرن در طراحی اینگونه فضاها، استفاده از ابزارها و نرم افزارهای قدرتمند CFD و دینامیک سیالات محاسباتی است. با استفاده از CFD و نرم افزارهایی همچون FLUENT و CFX، می توان توزیع سرعت، رطوبت، فشار و ذرات را با دقت بالایی استخراج نمود و با استفاده از آن طراحی اولیه را بهبود بخشید و در صورت وجود نقاط بحرانی، آنها را شناسایی و حذف نمود.

پروژه پیش رو به سفارش شرکت آرتا صنعت گاتا و به منظور ارزیابی طراحی اولیه اتاق تمیز (Clean Room) در یکی از سالن های تولید شرکت داروسازی تماد انجام شده است. در این پروژه، ابتدا فضای مورد نظر کارفرما، با استفاده از نرم افزار Solid Works تولید گردید. سپس با استفاده از نرم افزار ICEM-CFD، شبکه محاسباتی بدون سازمان با کیفیت مناسب بر روی آن تولید گردید. پس از آن، مجموعه ای از شبیه سازی ها، برای دماها و شرایط مختلف بهره برداری با استفاده از نرم افزار ANSYS-FLUENT انجام گردید و در نهایت، نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم افزار CFD-POST تحلیل و خروجی های مناسب تولید گردید.

این قرارداد شامل آموزش دو نفر از مهندسین این شرکت به منظور کسب آمادگی در انجام پروژه های CFD آتی شرکت نیز بوده است.

تذکر: به منظور حفظ حقوق معنوی کارفرمایان، تصاویر مندرج در ذیل، مربوط به داده های ورودی فرضی است و نتایج شبیه سازی های نهایی درج نشده است.

جزئیات پروژه

تاریخ

زمستان 95

کارفرمای اصلی

صنایع دارویی تماد

نوع پروژه

تهویه اتاق تمیز

مشاور

آرتا صنعت گاتا

تصاویر مرتبط با پروژه

شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در اتاق های تمیز تماد با استفاده از نرم افزارهای CFD و FLUENT
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در اتاق های تمیز تماد با استفاده از نرم افزارهای CFD و FLUENT- خطوط جریان در CFD-POST
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در اتاق های تمیز تماد با استفاده از نرم افزارهای CFD و FLUENT
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در اتاق های تمیز تماد با استفاده از نرم افزارهای CFD و FLUENT- کانتورهای دما در CFD-POST
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در اتاق های تمیز تماد با استفاده از نرم افزارهای CFD و FLUENT
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در اتاق های تمیز تماد با استفاده از نرم افزارهای CFD و FLUENT- نمایی از شبکه

با ما تماس بگیرید

با پر کردن این فرم و مشخص کردن شرایط کلی پروژه و درخواست های کارفرما، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و هماهنگی برگزاری جلسه مشاوره را انجام حواهند داد

نام *
نام خانوادگی *
آدرس ایمیل *
شماره تماس

موضوع پیام

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟