تهویه مطبوع

شبیه سازی CFD در سیستم های تهویه

By | 2018-09-15T20:09:06+04:30 جولای 8th, 2018|تهویه مطبوع, شبیه سازی CFD سیستم های تهویه|

ساختمان مدرن امروزی، نیاز به طراحی دقیق تر و بهینه سیستم های تهویه دارند. در سال های دور، با استفاده از روابط نیمه تحلیلی و تجربی، ساختار و جزییات سیستم های تهویه مطبوع، تعیین می گردید. از طرفی با در نظر گرفتن مقادیر قابل توجهی حاشیه های اطمینان، از عملکرد صحیح سیستم در شرایط

مبانی طراحی سیستم های تهویه پارکینگی

By | 2018-09-15T20:10:55+04:30 دسامبر 6th, 2015|بازاریابی, پروژه های طراحی و شبیه سازی, معماری|

روش طراحی بر اساس نتایج چندین انالیز پارامتر یک و مطالب گفته شده در مقاله "شبیه سازی CFD در سیستم های تهویه" یک روش طراحی ساده برای تعیین نرخ جریان تهویه مورد نیاز برای بر قراری یک سطح قابل قبول co  در داخل پارکینگ ها را ارائه می کنیم. نرخ تهویه برای پارکینگ ها