آتش نشانی

میزان تعویض هوا در تهویه پارکینگی

By | 2018-09-15T20:09:26+04:30 دسامبر 7th, 2015|پروژه های طراحی و شبیه سازی|

تعویض هوای پارکینگ، پارامتر اصلی طراحی سیستم های تخلیه دود برای اینکه یک سامانه تهویه مناسب برای پارکینگ های بسته و زیر زمینی طراحی شود لازم است که ابتدا نرخ تهویه مناسب تعیین شود. برای تعیین نرخ تهویه کافی برای پارکینگ ها دو عامل را باید در نظر گرفت. : تعداد خودرو هایی که