ساختمان مرکزی بانک پارسیان 2018-09-05T10:28:24+04:30

Project Description

با استفاده از خدمات شبیه سازی CFD، طرح های تهویه مطبوع را ارزیابی و بهینه کنید.

با ما تماس بگیرید

همکاری در شبیه سازی CFD و ارزیابی سیستم تهویه ساختمان اداری

یکی از دغدغه های اصلی در طراحی سیستم های تهویه مطبوع، اطمینان از توزیع یکنواخت جریان و سرمایش و گرمایش در بخش های مختلف ساختمان است. این مساله در ساختمان های بزرگ، اهمیت بیشتری می یابد و در ساختمان های دارای آتریوم، شرایط بسیار پیچیده ای پیدا می کند. در پروژه پیش رو سیستم تهویه مطبوع ساختمان مرکزی بانک پارسیان، در سه طبقه به هم پیوسته و شامل طرحی مشابه به آتریوم، با استفاده از نرم افزارهای CFD مورد تحلیل و شبیه سازی قرار گرفت. مجری اصلی این پروژه جناب آقای مهندس اسلامی بودند و گروه شبیه سازان در زمینه ستاپ، شبیه سازی و پردازش محاسبات همکاری نمودند.

بدین منظور، ابتدا هندسه طرح که دارای جزییات فراوانی است، در سه طبقه و با استفاده از نرم افزار SolidWorks تولید شد. پس از آن، با استفاده از نرم افزار ANSYS-Meshing، شبکه محاسباتی مناسبی برای سه طبقه به هم پیوسته تولید شد. تعداد سلول های محاسباتی در این سه طبقه بیش از 20 میلیون بود که می بایست در آن ها 7 معادله مربوط به جریان، آشفتگی و انرژی شبیه سازی شود. تاثیرات ارتفاع و جریان های طبیعی در ساختمان نیز با استفاده از مدل رایج بوزینسک در نظر گرفته شد. در نهایت شبیه سازی، تاثیرات انباشت حرارت در طبقات بالا را نشان داده و پیشنهاداتی جهت اصلاح هوارسانی در ساختمان ارائه گردید.

تذکر: به منظور حفظ حقوق معنوی کارفرمایان، تصاویر مندرج در ذیل، مربوط به داده های ورودی فرضی است و نتایج شبیه سازی های نهایی درج نشده است.

جزئیات پروژه

تاریخ

اردیبهشت 95

کارفرمای اصلی

بانک پارسیان

نوع پروژه

تهویه مطبوع

مشاور

شرکت مکش و دهش

تصاویر مرتبط با پروژه

نمایی از شبکه مورد استفاده در شبیه سازی CFD و FLUENT تهویه مطبوع بانک پارسیان
کانتورهای دما در شبیه سازی CFD سیستم تهویه مطبوع بانک پارسیان با استفاده از FLUENT
خطوط جریان دریچه ها در شبیه سازی CFD سیستم تهویه مطبوع بانک پارسیان با استفاده از FLUENT
نمایی از شبکه مورد استفاده در شبیه سازی CFD و FLUENT تهویه مطبوع بانک پارسیان
کانتورهای دما در شبیه سازی CFD سیستم تهویه مطبوع بانک پارسیان با استفاده از FLUENT
خطوط جریان دریچه ها در شبیه سازی CFD سیستم تهویه مطبوع بانک پارسیان با استفاده از FLUENT
نمایی از شبکه مورد استفاده در شبیه سازی CFD و FLUENT تهویه مطبوع بانک پارسیان
کانتورهای دما در شبیه سازی CFD سیستم تهویه مطبوع بانک پارسیان با استفاده از FLUENT
خطوط جریان در شبیه سازی CFD سیستم تهویه مطبوع بانک پارسیان با استفاده از FLUENT

با ما تماس بگیرید

با پر کردن این فرم و مشخص کردن شرایط کلی پروژه و درخواست های کارفرما، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و هماهنگی برگزاری جلسه مشاوره را انجام حواهند داد

نام *
نام خانوادگی *
آدرس ایمیل *
شماره تماس

موضوع پیام

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟