پارکینگ هتل لوتوس تهران 2018-09-05T10:56:44+04:30

Project Description

پروژه های شبیه سازی تهویه پارکینگی خود را با اطمینان به ما بسپارید

با ما تماس بگیرید

شبیه سازی تهویه مونوکسید کربن و حریق با استفاده از CFD

هتل لوتوس تهران واقع در شمال شهر، دارای چهار طبق پارکینگ زیرزمینی است که مساحت هر طبقه از آن، بیش از 1000 متر مربع است و امکان پارک بیش از 30 خودرو در آن وجود دارد. ضروری است در پارکینگ های زیرزمینی، تهویه مناسبی صورت پذیرد تا از تجمع بیش از حد گاز سمی مونوکسید کربن، پیش گیری شود. همچنین در زمان وقوع حریق، ضروری است، دودهای متراکم ناشی از حریق، به روشی مناسب تخلیه شود.

در پروژه واگذار شده به گروه، ابتدا مدلی سه بعدی از پارکینگ، در نرم افزار ANSYS-ICEM-CFD تولید و شبکه متناسب به آن اختصاص یافت. در مدل اولیه، موقعیت جت فن ها، مطابق طراحی اولیه شرکت مجری سیستم تخلیه دود (مکش و دهش) ارائه گردید. پس از انجام اولین شبیه سازی ها در نرم افزار ANSYS-FLUENT، رفتار سیستم تهویه در شرایط عادی کارکرد سیستم و همچنین وقوع حریق 4 مگاواتی، بر روی یکی از خودروها، مشخص گردید. در نهایت با برگزاری جلسات متعدد با کارفرمای اصلی و مجری طرح، جانمایی بهینه، سیستم تخلیه دود و جت فن ها مشخص گردید.

تذکر: به منظور حفظ حقوق معنوی کارفرمایان، تصاویر مندرج در ذیل، مربوط به داده های ورودی فرضی است و نتایج شبیه سازی های نهایی درج نشده است.

جزئیات پروژه

تاریخ

خرداد 96

کارفرمای اصلی

هتل لوتوس تهران

نوع پروژه

تهویه پارکینگی

پیمانکار

شرکت مکش و دهش

تصاویر مرتبط با پروژه

کانتورها و بردارهای سرعت در مقاطع میانی دامنه حل
عمق دید اشیا نورانی- در مقاطع مختلف شبیه سازی
کانتورها و بردارهای سرعت در مقاطع میانی دامنه حل
کانتورهای سرعت در ارتفاع 2 متری از سطح زمین
کانتورهای دما در ارتفاع 2 متری از سطح زمین
نمایی کلی از دامنه حل در نرم افزار CFD-POST
کانتورهای عمق دید اشیا نورانی- شعله سوزان

با ما تماس بگیرید

با پر کردن این فرم و مشخص کردن شرایط کلی پروژه و درخواست های کارفرما، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و هماهنگی برگزاری جلسه مشاوره را انجام حواهند داد

نام *
نام خانوادگی *
آدرس ایمیل *
شماره تماس

موضوع پیام

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟