شبیه سازی و بهبود سیستم تهویه دیزل ژنراتور اضطراری بانک تجارت 2018-09-05T10:27:55+04:30

Project Description

پروژه های تهویه دیتاسنتری خود را با اطمینان به ما بسپارید

با ما تماس بگیرید

شبیه سازی جریان و انتقال حرارت با استفاده از CFD

در شرایط خاموشی برق، دیتاسنتر به ناچار به سیستم برق اضطراری متصل می شود. در این شرایط، غالبا حرارت بالایی در اطراف موتورها و مولدهای تولید برق ایجاد می شود که می تواند، تولید برق را با مشکلاتی مواجه کند. بنابراین ضروری است حرارت تولید شده در بدنه موتور و همچنین رادیاتور دفع حرارت آب، به خوبی منتقل شود و از هرگونه افزایش دما در موتور و بروز محدودیت در دیتاسنتر جلوگیری شود.

در پروژه پیش رو که به سفارش شرکت مشاور تجارت انجام گردیده است، هدف بهینه سازی دفع حرارت در سیستم اضطراری تولید برق دیتاسنتر مرکزی بانک تجارت است. بدین منظور ابتدا شرایط موجود شبیه سازی و توزیع دمایی استخراج گردید. سپس بر اساس طرح پیشنهادی مشاور، سیستم بهبود یافته تهویه و دفع حرارت، طراحی گردید.

پس از آن، با استفاده از ابزار قدرتمند ANSYS-FLUENT، طراحی بهینه، شبیه سازی گردید و توزیع جدید دما در بخش های مختلف دامنه حل مشخص گردید.

این پروژه بنابردرخواست کارفرما، در مدت زمان کمتر از 4 روز، با بهترین کیفیت انجام و تحویل گردید.

تذکر: به منظور حفظ حقوق معنوی کارفرمایان، تصاویر مندرج در ذیل، مربوط به داده های ورودی فرضی است و نتایج شبیه سازی های نهایی درج نشده است.

جزئیات پروژه

تاریخ

مرداد 97

کارفرمای اصلی

بانک تجارت

نوع پروژه

تهویه دیتاسنتری

مشاور
شرکت مشاور تجارت

تصاویر مرتبط با پروژه

شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در سیستم برق اضطراری دیتاسنتر مرکزی بانک تجارت با استفاده از CFD
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در سیستم برق اضطراری دیتاسنتر مرکزی بانک تجارت با استفاده از CFD
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در سیستم برق اضطراری دیتاسنتر مرکزی بانک تجارت با استفاده از CFD
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در سیستم برق اضطراری دیتاسنتر مرکزی بانک تجارت با استفاده از CFD
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در سیستم برق اضطراری دیتاسنتر مرکزی بانک تجارت با استفاده از CFD
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در سیستم برق اضطراری دیتاسنتر مرکزی بانک تجارت با استفاده از CFD

با ما تماس بگیرید

با پر کردن این فرم و مشخص کردن شرایط کلی پروژه و درخواست های کارفرما، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و هماهنگی برگزاری جلسه مشاوره را انجام حواهند داد

نام *
نام خانوادگی *
آدرس ایمیل *
شماره تماس

موضوع پیام

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟