بازاریابی

مبانی طراحی سیستم های تهویه پارکینگی

By | 2018-09-15T20:10:55+04:30 دسامبر 6th, 2015|بازاریابی, پروژه های طراحی و شبیه سازی, معماری|

روش طراحی بر اساس نتایج چندین انالیز پارامتر یک و مطالب گفته شده در مقاله "شبیه سازی CFD در سیستم های تهویه" یک روش طراحی ساده برای تعیین نرخ جریان تهویه مورد نیاز برای بر قراری یک سطح قابل قبول co  در داخل پارکینگ ها را ارائه می کنیم. نرخ تهویه برای پارکینگ ها