پروژه های طراحی و شبیه سازی

میزان تعویض هوا در تهویه پارکینگی

By | 2018-09-15T20:09:26+04:30 دسامبر 7th, 2015|پروژه های طراحی و شبیه سازی|

تعویض هوای پارکینگ، پارامتر اصلی طراحی سیستم های تخلیه دود برای اینکه یک سامانه تهویه مناسب برای پارکینگ های بسته و زیر زمینی طراحی شود لازم است که ابتدا نرخ تهویه مناسب تعیین شود. برای تعیین نرخ تهویه کافی برای پارکینگ ها دو عامل را باید در نظر گرفت. : تعداد خودرو هایی که

مبانی طراحی سیستم های تهویه پارکینگی

By | 2018-09-15T20:10:55+04:30 دسامبر 6th, 2015|بازاریابی, پروژه های طراحی و شبیه سازی, معماری|

روش طراحی بر اساس نتایج چندین انالیز پارامتر یک و مطالب گفته شده در مقاله "شبیه سازی CFD در سیستم های تهویه" یک روش طراحی ساده برای تعیین نرخ جریان تهویه مورد نیاز برای بر قراری یک سطح قابل قبول co  در داخل پارکینگ ها را ارائه می کنیم. نرخ تهویه برای پارکینگ ها