تهویه مطبوع

شبیه سازی CFD در سیستم های تهویه

By | 2018-09-15T20:09:06+04:30 جولای 8th, 2018|تهویه مطبوع, شبیه سازی CFD سیستم های تهویه|

ساختمان مدرن امروزی، نیاز به طراحی دقیق تر و بهینه سیستم های تهویه دارند. در سال های دور، با استفاده از روابط نیمه تحلیلی و تجربی، ساختار و جزییات سیستم های تهویه مطبوع، تعیین می گردید. از طرفی با در نظر گرفتن مقادیر قابل توجهی حاشیه های اطمینان، از عملکرد صحیح سیستم در شرایط